Motakamel Plus ERP Sistemi

Finansal Yazılım

Genel Muhasebe

Genel muhasebe, şirketin ilgili tüm işlemleri izleyen kullandığı tüm hesapların kaydını yönetir.

Stok&Envanter

Envanter kontrolü de dahil olmak üzere tüm malları verileri, fiyatları ve işlem ayrıntıları ile yönetir.

Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıkları yönetmek için tamamen entegre bir çözüm. Sistem sınırsız sayıda varlık tipi tanımlamayı kolaylaştırır.

Satıcılar & Satın Almalar

Satıcıların verilerini yönetir ve ilgili maliyet hesaplamaları da dahil olmak üzere tüm satın alma işlemlerini onayları ile yürütür ve gereken raporları oluşturur.

Alıcılar & Satışlar

Ürünlerin ve hizmetlerin satış gelirlerini alıcıların siparişlerini alarak, alıcıların hesaplarının kontrolü ve borçlandırmanın vadelendirilmesi de dahil olmak üzere fiyat teklifleri ve faturalar oluşturarak yönetir.

Satış Noktası

Bir satış noktası, perakende mağazalarda doğrudan ve hızlı satış yapılmasını sağlar ve iş rolleri ve politikaları doğrultusunda malların değişimini ve iadesini işler.

Özelleştirlmiş Yazılım

Üretim Tesisleri

Sistem, üretim aşamalarını, üreticinin gereksinimlerine göre üretim aşamaları boyunca ilgili tüm kaynaklarla birlikte yönetir.

Elektronik Arşivleme

Sistem, belgeleri bir veri deposunda tanımlar, endeksler ve arşivler, bu yolla hızlı erişim sağlar.

Hotels plus

Hotel Plus sistemi tüm ilgili hizmetlerde resepsiyon ve ziyaretçiler için rezervasyonları yönetir, işler ve kontrol eder

Restaurants plus

Çeşitli türlerdeki restoran, kafe ve turistik parkların satışını farklı hizmet sunma şekillerinde yönetmek için gelişmiş bir sistem.

Ulaşım

Sistem gönderilen kolilerin yanı sıra GPS üzerinden seyahatleri takip etme yeteneğinin yanı sıra biletlerin rezervasyonu ve düzenlenmesini de yönetir.

Proje Finansal Yönetimi(PFY)

Küçük projelerin finansmanını yönetir.

Tekstil Fabrikaları

Sistem, şirketin iş yapısına ve ürünlerin satıldığı yere göre farklı terzilik ve üretim fabrikaları için muhasebe ve verimlilik yönetimi sağlar.

Hastane Yönetim

Tüm uzmanlıklarla ilgili tüm süreçleri ve uzmanlık/takip prosedürüne dayanan uygun ayrımlarla alan kolay ekranlı komisyon sistemi, klinikler, laboratuvar, radyoloji departmanı ve prosedürler sistemini yönetmek için gelişmiş bir sistem.

Trans.Pro

Sistem, yerel ve uluslararası olarak modern bir bankacılık şirketi olma fırsatı sunar.

Yönetimsel Yazılım

BYS

Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) finansal ve idari analiz sağlar ve çeşitli formatlarda ayrıntılı raporlar oluşturur.

İnsan Kaynakları

Tüm çalışanların verilerinin entegre yönetimi. Yönetimin kesin karar vermesi için doğru ve tutarlı bilgi sunar.

Zaman Devamlılığı

Çalışanların mesaileri ve görevleriyle ilgili değişkenlerin ve yönetiminin otomatik kontrolü konusunda uzmanlaşmış bir sistem.

Pin It on Pinterest