Duran Varlıklar Yönetim Sistemi

Duran Varlıklar Yönetim Sistemi

Duran varlıkları yönetmek için tamamen entegre bir çözüm. Sistem sınırsız sayıda varlık tipi tanımlamayı ve tüm varlıkların hareketini izlemeyi ve varlık değerinin varyansını kaydetmeyi kolaylaştırır. Bunun yanı sıra, sistem her bir varlığı gerçek konumuyla ilişkilendirir ve varlığın amortismanını hesaplar. Sistem, varlıkların kayıt altına alınması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için modern muhasebe yöntemlerine dayanmaktadır.

Ana Yapılandırma:

 • Varlık gruplarını tanımlayın ve hesaplarla ilişkilendirin.
 • Varlığın ayrıntılarını, amortismanını ve hesaplarını ekleyin.
 • Maliyet merkezlerini bir grup bilgisine, lokasyon bilgisine veya varlık bilgisine bağlayın.
 • Varlıkların amortisman dönemlerini tanımlayın.

Ana Fonksiyonlar:

 • Varlığı tanımlamak ve bireysel bir varlık veya bir varlık grubu olarak kullanımını etkinleştirmek.
 • Varlığı belirli bir yere tahsis etmek ve görevine göre çalışana verin.
 • Varlık üzerindeki herhangi bir işlemi kaydedin (ör. Kayıt, bakım, amortisman, elden çıkarma, devir).
 • Gerçek varlıklardaki stok alma listesiyle karşılaştırmak için varlıklar envanter listesini düzenleyin.
 • Varlıkların, her bir varlığın amortisman yöntemlerine dayanarak, belirli bir amortisman süresine göre amortismanı.
 • Varlık üzerindeki her işlem için finansal etkinin (Dergi) oluşturulması.
 • Tüm varlıklar için özet ve ayrıntılı raporlar oluşturmak.

Ana Özellikler:

 • Özelleştirilebilir parametrelerle ilave varlık ayrıntıları oluşturabilme.
 • Varlığın değerini, içindeki herhangi bir eklentiye dayanarak artırın;
 • Varlığı işlemlerle elden çıkarma yeteneği (yani, bağışlama, satma, hurdaya çıkarma ve envantere dönüş) ve bu işlemlerin kar ve zarar etkisi olabilir.
 • Varlığı, amortisman olmadan veya uzatma veya elden çıkarma kabiliyetine sahip belirli bir amortisman oranı ile devre dışı bırakma özelliği.
 • Belirli bir amortisman oranıyla ömrünü tamamlayan  varlığa amortisman yapabilme veya amortismanı kullanmadan kullanmaya devam edebilme.
 • Varlığın birden fazla döneme dayanarak amortisman yapabilme esnekliği (yani günlük, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık).
 • Amortisman işlemini onaylamadan önce işlemleri ve kayıtları inceleyebilme

Duran Varlık Sistemi MOTAKAMEL PLUS ERP Modüllerine tam finansal entegrasyon sağlar

Pin It on Pinterest