İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi:

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi:

Tüm çalışanların verilerinin entegre yönetimi. Kuruluştaki basit insan kaynakları yönetimini sağlamak için çeşitli gerekli prosedürleri yaparak ve düzenleyerek yönetimin kesin kararları için doğru ve tutarlı bilgiler sunar.

Ana Yapılandırmalar:

 • Her departmanın gereksinimlerine göre fonksiyonel gereklilikler oluşturmak.
 • Çalışanların kişisel ve mesleki bilgilerini hesaplarıyla birlikte oluşturmak ve bunları ücret ve maaşlarıyla ilişkilendirmek.
 • Organizasyonel yapıyı seviyelerine, görevlerine ve meslek unvanlarına göre hazırlamak.
 • Personel değerlendirme şartlarını resmi standartlarda ve çoklu değerlendirme dönemlerinde hazırlamak.
 • Maaş hesaplanmasını ve maaş avanslarını  ve personel izinlerini, ödenekleri ve kesintileri hazırlamak için zaman dilimlerinin uygulanması.
 • Eğitim ihtiyaçlarının, kurs gereksinimlerinin ve uygulama detaylarının sınıflandırılması.

Ana Fonksiyonlar:

 • Her departmanın gereksinimlerine göre işe alım prosedürlerinin öncelik sırasına göre desteklenmesi
 • Vardiya katılım sürelerini koordine ederek parmak izi cihazlarından işlemek  ve çalışanlara bildirmek.
 • Çalışan personelin ödenek ve indirimlerini (primler, kesintiler, devamsızlıklar, vb.) farklı hesaplama yöntemleriyle tek tek veya toplu olarak göstermek.
 • Çalışanların maaş detaylarını, maaş bordrosunu ve maaş ödemesini hesaplamak.
 • Belirlenen cezanın uygulanması için cezayla ilişkilendirilme seçeneği ile personele uyarı verir.

Ana Özellikler :

 • İstihdam planlamasına, becerilerin geliştirilmesine, performans geliştirmeye ve eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunacak  fonksiyonel ve eğitimsel ihtiyaçlarının belirlenmesi.
 • Çalışanların görevlerini, izinlerini, avanslarını ve mali veya ayni emanetlerini takip ve kontrol etmek.
 • İşin karakterine ve takip edilen yasalara göre vergi dilimleriyle kolayca ilgilenmek.
 • Çalışanların maaşlarının birden fazla zaman dilimine göre (günlük / aylık / üç aylık / vb.) hızlıca hesaplanması.
 • Personel belgeleri için özel ve entegre arşiv; süresi geçen belgeleri kontrol etmek ve yenilenmelerini takip etmek.
 • Bireysel veya toplu olarak farklı operasyonlarla ilgilenmek.
 • Çalışanlara verilen görev ve görevlerin finansal ve ayni emanetlerle bağlanması imkanı .
 • Personelin katılımı ile değerlendirme örneklerinin ve standartların geliştirilmesini benimsemek.
 • Seçici iletişim türleriyle kararların veya duyuruların çalıanların tümüne veya bir kısmına tebliği.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, organizasyonun mali birimini ve kurumsal kontrolünü geliştirmek için Motakamel Plus Sistemlerini kullanan tüm personeli absorbe ederek, organize bir işletme kurulmasında idari ve finansal bütünleşmeyi sağlar.

Pin It on Pinterest